El comptador ‘intel.ligent’: llegeix el teu consum en temps real

Per què es canvien els comptadors antics
per uns de telegestió?

El Reial decret 1110/2007 de 24 d’agost i l’Ordre ITC 3860/2007 de 28 de desembre indiquen a les empreses distribuïdores elèctriques l’obligació de substituir els equips de mesura tradicionals per comptadors de telegestió a tots els subministraments inferiors a 15 kW.

Beneficis dels nous comptadors

Un dels objectius d’aquests nous dispositius és que el consumidor tingui més informació i conegui més fàcilment el seu perfil de consum elèctric. Aquest coneixement li permetrà prendre decisions sobre la tarifa que més li convingui: podrà comprovar si li és favorable la discriminació horària i quina és la potència més adient per al seu consum, conèixer quina despesa fan els electrodomèstics que queden encesos a la nit, o verificar, per exemple, quin nivell d’estalvi assoleix millorant l’aïllament tèrmic de casa seva, del seu local o de la seva fàbrica, entre moltes altres coses.

D’altra banda, com que els nous comptadors són bidireccionals, serviran també per mesurar l’energia entregada a la xarxa produïda mitjançant plaques solars o altres elements per a l’autoconsum.

Preu del lloguer del comptador de telegestió

El preu del lloguer del comptador està regulat i fixat per l’Ordre ITC/2452/2011 de 13 de setembre.

Què són els llums que hi ha al frontal del comptador nou?

Els nous equips de mesura disposen de dos LEDS: un marca els pols de l’equip de mesura (consum) i l’altre mostra la comunicació del PLC, és a dir, el sistema de comunicació per línia elèctrica.

Per a què serveixen els nous comptadors «intel·ligents»?

  • Des de l’any 2008, la Unió Europea ha establert un compromís per millorar l’eficiència energètica dels països associats, l’objectiu del qual era arribar a l’any 2020 al que es coneix com a 20-20-20: que el 20 % de tota l’energia produïda procedeixi d’energies renovables, reduir un 20 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i reduir també un 20% el consum d’energia primària, aquestes dues darreres coses respecte dels nivells de 1990.
  • La Unió europea, no s’ha quedat en aquest objectiu sinó que continua impulsant iniciatives com La directiva “energia neta per a tots els europeus” així com “el pacte verd” amb la finalitat de ser climàticament neutre al 2050.
  • Aquest objectiu implica tothom: ciutadans, Administració i, per descomptat, empreses energètiques. Una de les accions que hi estan relacionades és el canvi dels antics comptadors analògics per uns de digitals. Per l’any 2020, la gran majoria de comptadors de tot Europa hauran de ser digitals. Per això, a molts països del nostre entorn s’està duent a terme, gradualment, aquesta substitució. Estabanell va iniciar la campanya de canvi de comptadors a Tona la tardor de 2013.
  • L’objectiu d’aquests nous dispositius és facilitar al consumidor el coneixement del seu perfil de consum. Els estudis realitzats en l’àmbit mundial indiquen que, quan un consumidor coneix bé el cost de les accions que duu a terme i que estan relacionades amb l’ús de l’energia, redueix el seu un consum una mitjana del 10%.
  • Aquest coneixement, a més a més, permet a cada consumidor prendre decisions sobre la tarifa que més li convingui: podrà comprovar si li és favorable la discriminació horària i quina és la potència més adient per al seu consum, conèixer quina despesa fan els electrodomèstics que queden encesos a la nit i verificar, per exemple, quin nivell d’estalvi assoleix millorant l’aïllament tèrmic de casa seva, del seu local o de la seva fàbrica, entre moltes altres coses.
  • Cal tenir en compte que els nous comptadors digitals, també anomenats «comptadors intel·ligents», tot i que encara funcionen com en el seu temps ho feien els primers telèfons mòbils, esdevenen autèntics smartphones de l’electricitat gràcies a les prestacions que poden arribar a tenir.  Mentre que els comptadors analògics només facilitaven la informació de la quantitat de consum elèctric produït, els comptadors digitals es poden llegir a distància en temps real ja que, en el nostre cas, estan directament connectats als sistemes de gestió d’Estabanell Distribució.
  • Però aquesta només és una petita mostra de les possibilitats d’aquests comptadors nous en el terreny de l’estalvi i l’eficiència energètica. Com que els nous comptadors són bidireccionals, serveixen també per mesurar l’energia donada a la xarxa, produïda mitjançant plaques solars, o altres elements, per a l’autoconsum. L’objectiu és, en aquest cas, facilitar l’aparició dels anomenats prosumers, és a dir, productors-consumidors, que contribueixen a assolir l’esmentat 20% d’energia procedent de fonts renovables.

 

Per tot això, els comptadors ‘intel.ligents’
són el present i contribueixen a fer
el futur més sostenible.

Segueix-nos a les xarxes: