XSTORAGE

Estabanell Energia té un acord amb Nissan
per a la instal·lació del sistema XStorage


xStorage és un elenc de solucions d'emmagatzematge elèctric que obre la porta a una energia segura, fiable i sostenible. La unitat d'emmagatzematge domèstic permet una "segona vida" per a les bateries dels vehicles elèctrics Nissan. Gràcies a la nostra col·laboració amb Eaton, oferim sistemes d'emmagatzematge elèctric escalables per la teva llar i negoci, el que ens permet a tots beneficiar-nos de la transició cap a una societat més sostenible.

Disposem de bateries de 4,2 kWh i 3,6kW de potència
Plug&Play, funció backup i l'inversor està integrat

Saber més

Informació de la subvenció

Actuacions i despeses subvencionables


Quins costos són subvencionables:

 • Bateria/es d'emmagatzematge d'energia elèctrica que tinguin les característiques següents: tecnologia ió-liti; capacitat nominal d'emmagatzematge igual o superior a 2 kWh; capacitat nominal d'emmagatzematge igual o inferior 50 kWh; i garantia mínima per part del fabricant de 5 anys.
 • Inversor/s o convertidor/s de corrent continu (DC) procedent/s del generador fotovoltaic a corrent altern (AC), associat a la instal·lació d'emmagatzematge.
 • Regulador/s de càrrega.
 • Sistema de control i monitoratge, associat a la instal·lació d'emmagatzematge.
 • Cablejat associat a la instal·lació d'emmagatzematge.

Quins costos NO són subvencionables:

 • Costos de mà d'obra per a la instal·lació dels equips i els sistemes detallats anteriorment.
 • Els equips i els sistemes esmentats anteriorment que s'hagin adquirit mitjançant contractes o fórmules de lísing o rènting.
 • Interessos deutors de comptes bancaris. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments legals i judicials.
 • Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos personals sobre la renda.
 • Despeses de transaccions financeres.
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

FINANÇAMENT

"La plataforma ECrowd, de finançament col.lectiu de projectes sostenibles, facilitarà préstecs de fins a 3 anys per a aquells interessats que ho desitgin, amb l'objectiu de cobrir la part d'inversió no subvencionada"

Vull accedir a la subvenció

"

Nom i cognoms de la persona que demanarà la subvenció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

Adreça complerta:

DNI:

Tens instal.lació de plaques solars? SiNo

Si la resposta és "SI": de quina potència? (En kWp)

Si la resposta és "No", "ens posarem en contacte amb tu per fer-te un pressupost"

Desitja una oferta de finançament? SiNo
Si és "SI": Ecrowd es posarà en contacte amb tu

He llegit i accepto la Política de Privacitat. Accepto rebre informació comercial, publicitària i notícies de ESTABANELL ENERGIA via correu electrònic o mitjà equivalent.