Tarifes

Aquests són els nostres preus a partir de l’1 de gener de 2017:

POTÈNCIA CONTRACTADA PREU euro/kWh

Tarifa DOMUS LLAR

0,135948

Tarifa DOMUS LLAR amb Discriminació Horària

Període 1: 0,159423
Període 2: 0,075550

Preus fixes a 1 any clients fins a 10 KW de potència contractada

0,143200

Preus fixes a 1 any clients fins a 10 KW de potència contractada amb discriminació horària

Període 1: 0,167358
Període 2: 0,084796

Clients de > 10 a 15 kW de potència contractada

0,149816

Clients de > 10 a 15 kW de potència contractada amb discriminació horària

Període 1: 0,169077
Període 2: 0,082667

Clients de > 15 kW de potència contractada

Període 1: 0,115625
Període 2: 0,099795
Període 3: 0,071165

Aquests preus porten incorporats els preus d’accés, regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i publicats a l’Ordre IET/107/2014, de 31 de gener de 2014.