Tarifes

Aquests són els nostres preus a partir de l’1 de juliol de 2018:

POTÈNCIA CONTRACTADA PREU euro/kWh

Tarifa DOMUS LLAR

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: 0,139755

Tarifa DOMUS LLAR amb Discriminació Horària

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: Període 1: 0,159012
Període 2: 0,082415

Preus fixes a 1 any clients fins a 10 KW de potència contractada

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: 0,143200

Preus fixes a 1 any clients fins a 10 KW de potència contractada amb discriminació horària

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: Període 1: 0,167358
Període 2: 0,084796

Clients de > 10 a 15 kW de potència contractada

Terme potència: 0,124202€ KW dia
Terme energia: 0,152812

Clients de > 10 a 15 kW de potència contractada amb discriminació horària

Terme potència: 0,124202€ KW dia
Terme energia: Període 1: 0,169077
Període 2: 0,092275

Clients de > 15 kW de potència contractada

Terme potència:
Període 1: 0,113818 € KW dia
Període 2: 0,068291 € KW dia
Període 3: 0,045527 € KW dia
Terme energia:
Període 1: 0,119296
Període 2: 0,105194
Període 3: 0,079880

Aquests preus porten incorporats els preus d’accés, regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i publicats a l’Ordre IET/107/2014, de 31 de gener de 2014.