Tarifes

Aquests són els nostres preus a partir de l’1 de gener de 2019:

POTÈNCIA CONTRACTADA PREU euro/kWh

Tarifa DOMUS LLAR

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: 0,146914

Tarifa DOMUS LLAR amb Discriminació Horària

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: Període 1: 0,164646
Període 2: 0,088110

Preus fixes a 1 any clients fins a 10 KW de potència contractada

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: 0,143200

Preus fixes a 1 any clients fins a 10 KW de potència contractada amb discriminació horària

Terme potència: 0,121649€ KW dia
Terme energia: Període 1: 0,167358
Període 2: 0,084796

Clients de > 10 a 15 kW de potència contractada

Terme potència: 0,124202€ KW dia
Terme energia: 0,159664

Clients de > 10 a 15 kW de potència contractada amb discriminació horària

Terme potència: 0,124202€ KW dia
Terme energia: Període 1: 0,177198
Període 2: 0,099270

Aquests preus porten incorporats els preus d’accés, regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i publicats a l’Ordre IET/107/2014, de 31 de gener de 2014.