Mix de compra

Informació sobre la seva electricitat

Tot i que l’energia elèctrica que arriba a les nostres llars és indistingible de la que consumeixen els nostres veïns o altres consumidors connectats al mateix sistema elèctric, ara sí que és possible garantir l’origen de la producció d’energia elèctrica que consumiu.

Amb aquesta finalitat es proporciona el desglossament del mix de les diferents tecnologies emprades en la producció estatal per poder comparar els percentatges de la mitjana estatal amb els corresponents a l’energia venuda per la vostra companyia comercialitzadora.

Origen de l’electricitat

ORIGEN Mix
Estabanell Energia 2012
Mix de producció sistema
elèctric espanyol 2012
Renovable 22,7 % 29,7 %
Cogeneració d’alta eficàcia 2 % 3,3 %
Cogeneració 8,7 % 7,7 %
CC gas natural 16,6 % 14,8 %
Carbó 20,8 % 18,5 %
Fuel/Gas 4,6 % 4,1 %
Nuclear 23,2 % 20,7 %
Altres 1,4 % 1,2 %