Com contractar

potenciaCom saber quina potència es necessita

Abans de contractar el subministrament elèctric és fonamental saber quina potència en kilowatts es necessita, tant si es tracta d’un habitatge, com d’un negoci o d’una empresa. Un instal·lador autoritzat ha de determinar la potència necessària ja que ell és qui coneix les característiques de la instal·lació en qüestió.

El Departament d’Atenció al Client d’Estabanell Energia pot orientar o aconsellar, però en cap cas pot decidir quina és la potència que cal sol·licitar.

solSol·licitud de subministrament

Mitjançant el correu electrònic, a través del Canal client o de l’Oficina virtual que hi ha dins del nostre web o trucant al nostre telèfon d’Atenció al Client 900 250 260, ens pot comunicar la seva sol·licitud de potència per a un o diversos subministraments. Només cal que indiqui el nom del sol·licitant, el seu DNI/NIF, l’adreça de la instal·lació, un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic si vol fer totes aquestes gestions per aquest mitjà i quina és la potència sol·licitada.

respostaResposta a la sol·licitud de subministrament

El Departament d’Atenció al Client li enviarà un informe tècnic, en format PDF, que caldrà que lliuri al vostre instal·lador, on hi figuraran les instruccions bàsiques per dur a terme la instal·lació d’acord amb el reglament vigent. També inclourà un pressupost i una relació de la documentació necessària per tramitar-ne la contractació.

contractarFormalització del contracte de subministrament

Quan a Estabanell Energia haguem rebut la documentació indicada, li enviarem un correu electrònic amb l’enllaç per formalitzar el contracte electrònicament. El procediment el trobarà en el PDF següent:

comptadorInstal·lació de l’equip de mesura (comptador)

En 5 dies laborables i previ contacte telefònic, es procedirà a la instal·lació del comptador.