Política de privacitat per candidats

Qui són els Responsables del tractament de les teves dades personals?

El Grup Estabanell (o Estabanell Energia), conformat per les següents entitats:

Identitat:

 • Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. amb CIF A62422720
 • Estabanell y Pahisa Energia, S.A. amb CIF A61121752
 • Estabanell y Pahisa, S.A. amb CIF A08016057

Domicili social: Carrer Rec, 22-28, 08401, Granollers – Barcelona
Telèfon: 900 250 260
E-mail: info@estabanell.cat

—————————————————————————–

Identitat: E-Phos Digital, S.L.U. amb CIF B65933418
Domicili social: Carrer Josep Maria Ruera, 25, baixos, 08401, Granollers – Barcelona
Telèfon: 931 31 87 87
E-mail: sac@emagina.cat

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD) que centralitzarà la gestió de la protecció de dades d’Estabanell Energia son: lopd@estabanell.cat

Dades personals que tractem

En Estabanell Energia tractem les dades personals (i) que ens proporciones, (ii) aquelles altres que podem obtenir d’altres fonts disponibles dels teus perfils de xarxes socials, així com (iii) referències teves que sol·licitem a les empreses en què hagis indicat haver treballat. 
És imprescindible que ens facilitis la informació assenyalada com obligatòria per procedir a la valoració de la teva candidatura, de manera que, de no facilitar-la, no es podrà incloure en els processos de selecció que desenvolupem.

 • Informació que ens proporciones
  Podrem tractar les següents categories de dades personals que ens proporciones al formulari així com en el document que adjuntes (en endavant, CV):
  • Dades de caràcter identificatius i de contacte: nom i cognoms, sexe, telèfon, correu electrònic, direcció postal, data de naixement.
  • Dades formatius: com titulació, centre d’ensenyament, data d’inici i fi d’estudis, nivell d’idiomes.
  • Dades professionals: com empresa, càrrec en la empresa, dada d’inici i fi.
  • Altres dades personals: informació personal addicional que hagis pogut incloure en el CV com, per exemple; aficions, aptituds, entre altres.
 • Informació que recollim d’altres fonts
  Podrem tractar les dades personals que obtindrem del teu perfil professional, estretes de xarxes socials com LinkedIn.
  Així mateix, podrem sol·licitar referències teves a les empreses en què hagis indicat haver treballat.
 • Altra informació sobre tu 
  Podrem tractar altres dades personals arran de la teva participació en el procés de selecció com, per exemple, aquelles que obtinguem de les entrevistes personals que portem a terme.

Amb quines finalitats tractarem les teves dades?

Les dades que ens facilites en aquest formulari així com en el CV que adjuntes els farem servir en els processos de selecció que portem a terme per fer la; (i) valoració de la teva informació personal i,  en cas que la teva candidatura s’adeqüi a les necessitats del lloc de treball a cobrir, per (ii) posar-nos en contacte amb tu en relació al procés de selecció.

Quina es la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base jurídica que legítima a Estabanell Energia al tractament de les teves dades personals és el consentiment que atorgues quan omples el formulari i en acceptar la present política de privacitat per a candidats.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades seran conservades durant 12 mesos des de la ultima manifestació del teu interès o consentiment, excepte que sol·licitis la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Estabanell Energia no cedirà les dades personals a tercers, excepte a les autoritats competents quan aquests siguin requerits per imperatiu legal.

Coneix les teves drets en relació amb les dades que ens has facilitat

Qualsevol persona té dret a conèixer si Estabanell Energia està tractant o té dades personals que el concerneixen. No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic que et facilitem en aquest apartat si vols exercir aquest dret. 

Tens dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes així com a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre d’altres motius, consideris que ja no son necessàries per la finalitat per la que van ser recollides. 
En el cas que hagis fet conèixer el teu consentiment o l’haguem sol·licitar per tractar les dades, t’informem que pots retirar-lo en qualsevol moment. Aquista revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. 
En alguns casos podràs oposar-te al tractament de les teves dades, a sol·licitar-nos la limitació del seu tractament, així com a sol·licitar-nos la seva portabilitat, en aquest cas se’ls transmetrem directament a un altre responsable del tractament.

Pots exercir aquests drets en la direcció de correu electrònic lopd@estabanell.cat. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una còpia del DNI o equivalent, indicant-nos què és el que necessites en relació amb les teves dades. Si ho prefereixes pots enviar-nos la sol·licitud, també juntament amb una còpia del DNI o equivalent, per correu ordinari a la nostra adreça carrer Rec, nº28, 08401, Granollers, Barcelona. Per favor, no oblidis indicar que es un tema relacionat amb la protecció de dades.

Si no responem satisfactòriament a la teva sol·licitud, pots presentar la reclamació que consideris oportuna davant la Agencia Española de Protección de Datos, que és l’autoritat encarregada de vetllar pel compliment dels teus drets en aquesta matèria, al Carrer Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid o al seu lloc web: www.agpd.es