Política de privacitat per candidats

Qui és el Responsable del tractament de les dades?

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. (en endavant, “Estabanell Energia”, “nosaltres” o “ens”) – NIF A62422720
Carrer Rec, 28, 08401, Granollers, Barcelona
900 250 260
Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en lopd@estabanell.cat

Dades personals que tractem

En Estabanell Energia tractem les dades personals (i) que ens proporciones, (ii) aquelles altres que podem obtenir d’altres fonts disponibles dels teus perfils de xarxes socials, així com (iii) referències teves que sol·licitem a les empreses en què hagis indicat haver treballat.
És imprescindible que ens facilitis la informació assenyalada com obligatòria per procedir a la valoració de la teva candidatura, de manera que, de no facilitar-la, no es podrà incloure en els processos de selecció que desenvolupem.

 • Informació que ens proporciones
  Podrem tractar les següents categories de dades personals que ens proporciones al formulari així com en el document que adjuntes (en endavant, CV):

  • Dades de caràcter identificatius i de contacte: nom i cognoms, sexe, telèfon, correu electrònic, direcció postal, data de naixement.
  • Dades formatius: com titulació, centre d’ensenyament, data d’inici i fi d’estudis, nivell d’idiomes.
  • Dades professionals: com empresa, càrrec en la empresa, dada d’inici i fi.
  • Dades relatives a la navegació: com la informació que recollim a través de les cookies.
  • Altres dades personals: informació personal addicional que hagis pogut incloure en el CV, com per exemple; aficions, aptituds, entre altres.
 • Informació que recollim d’altres fonts
  Podrem tractar les dades personals que obtindrem del teu perfil professional, estretes de xarxes socials com LinkedIn.
  Així mateix, podrem sol·licitar referències teves a les empreses en què hagis indicat haver treballat.
 • Altra informació sobre tu
  Podrem tractar altres dades personals arran de la teva participació en el procés de selecció, com per exemple, aquelles que obtinguem de les entrevistes personals que portem a terme.

Amb quines finalitats tractarem les teves dades?

Les dades que ens facilites en aquest formulari així com en el CV que adjuntes els farem servir en els processos de selecció que portem a terme per fer la; (i) valoració de la teva informació personal i,  en cas que la teva candidatura s’adeqüi a les necessitats del lloc de treball a cobrir, per (ii) posar-nos en contacte amb tu en relació al procés de selecció.

Quina es la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base jurídica que legitima a Estabanell Energia al (i) tractament de les teves dades personals i (ii) a la cessió de les mateixes a altres empreses del Grup Estabanell per tal que també puguin tractar la teva informació en els seus processos de selecció es el consentiment que atorgues al facilitar-nos la informació personal i al acceptar la present Política de Privacitat per a candidats.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades seran conservades durant 12 mesos des de la ultima manifestació del teu interès o consentiment, excepte que sol·licitis la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Estabanell Energia comunicarà la teva informació personal a altres empreses del Grup Estabanell, filials i participades, de les quals et donem informació detallada mes endavant, perquè aquestes empreses també puguin tractar-la en les seves processos de selecció amb les mateixes finalitats que anteriorment s’han assenyalat.  

En la fase final d’alguns processos de selecció és possible que l’empresa del Grup Estabanell, que està desenvolupant aquest procés, sol·liciti referencies teves a les empreses en què hagis indicat haver treballat. En aquests casos, la teva participació en el procés de selecció que es tracti serà entesa com un consentiment explícit a favor de l’empresa del Grup Estabanell que correspongui, per sol·licitar i obtenir aquestes referències.
Així mateix, Estabanell Energia podrà comunicar les teves dades personals a les autoritats competents quan aquestes siguin requerides per imperatiu legal.

El Grup Estabanell està conformat per les següents entitats:
Estabanell y Pahisa, S.A., CIF: A08016057
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A., CIF: A62422720
Estabanell y Pahisa Energia, S.A., CIF: A61121752
E-phos Digital, S.L.U., CIF: B65933418

Coneix les teves drets en relació amb les dades que ens has facilitat

Qualsevol persona té dret a conèixer si Estabanell Energia està tractant o té dades personals que el concerneixen. No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic que et facilitem en aquest apartat si vols exercir aquest dret. 

Tens dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes així com a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre d’altres motius, consideris que ja no son necessàries per la finalitat per la que van ser recollides. 
En el cas que hagis fet conèixer el teu consentiment o l’haguem sol·licitar per tractar les dades, t’informem que pots retirar-lo en qualsevol moment. Aquista revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
En alguns casos podràs oposar-te al tractament de les teves dades, a sol·licitar-nos la limitació del seu tractament, així com a sol·licitar-nos la seva portabilitat, en aquest cas se’ls transmetrem directament a un altre responsable del tractament.

Pots exercir aquests drets en la direcció de correu electrònic lopd@estabanell.cat. La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una còpia del DNI o equivalent, indicant-nos què és el que necessites en relació amb les teves dades. Si ho prefereixes pots enviar-nos la sol·licitud, també juntament amb una còpia del DNI o equivalent, per correu ordinari a la nostra adreça carrer Rec, nº28, 08401, Granollers, Barcelona. Per favor, no oblidis indicar que es un tema relacionat amb la protecció de dades.

Si no responem satisfactòriament a la teva sol·licitud, pots presentar la reclamació que consideris oportuna davant la Agencia Española de Protección de Datos, que és l’autoritat encarregada de vetllar pel compliment dels teus drets en aquesta matèria, al Carrer Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid o al seu lloc web: www.agpd.es