Política de privacitat per candidats

Qui és el responsable del tractament?

El Grup Estabanell, conformat per les següents entitats:

  • Estabanell y Pahisa, S.A. amb CIF A0801605
  • Estabanell Impulsa, S.A. amb CIF A62422720
  • Estabanell y Pahisa Energia, S.A. amb CIF A61121752
  • Estabanell Generació, S.L.U. amb CIF B67550574

Domicili social: Carrer Rec, 26-28, 08401, Granollers – Barcelona
Telèfon: 900 250 260

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

—————————————————————————–

Quines dades tractem i amb quina finalitat?

Tractem la informació que ens facilita el candidat i l’obtinguda de xarxes socials professionals amb la finalitat de valorar la candidatura en el procés de selecció al qual s’hagi aplicat i, si escau, per a contactar en el cas que tinguem una posició afí a la seva experiència i formació.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de dades de candidats és el consentiment o la relació precontractual (art. 6.1. a i b RGPD).

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No es procedirà a comunicar les dades del candidat a tercers.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades pel candidat es conservaran durant el termini d’un (1) anys des de l’última manifestació del seu interès o consentiment, excepte que sol·liciti la seva supressió.

Quins són els teus drets?

Grup Estababell manifesta el seu compromís de tractar aquesta informació amb la màxima confidencialitat. A més, t’informem que el candidat podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades en els termes i condicions prevists en la normativa d’aplicació, dirigint-se per escrit a lopd@estabanell.cat
En el cas que no obtinguis satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web https://www.aepd.es/

Actualització: Octubre 2021

Segueix-nos a les xarxes: