Un viatge pioner, que va canviar una societat

La nostra història.
Els orígens d’Estabanell

En els primers anys del Segle XX, Francesc Estabanell i Puntí, copropietari de l’empresa tèxtil Estabanell y Pahisa, va enviar un dels seus fills, Francesc Estabanell i Fontserè, a Suïssa i al nord d’Itàlia perquè esbrinés què era i com funcionava allò que en deien “corrent”.

Aquest viatge, i la visió de futur d’Estabanell i Puntí, van posar les bases del que avui, més de 100 anys després, som Estabanell: un grup d’empreses dels sectors energètic i de telecomunicacions de referència a Catalunya i al conjunt de l’Estat.

 

Transformar l’activitat,
per transformar la societat

Arrel d’aquell viatge, Estabanell y Pahisa va decidir substituir la força del vapor, que es feia servir per fer anar les màquines de filats i de teixir cotó de la fàbrica que la família regentava a Centelles, per l’electricitat.

L’any 1910, Estabanell y Pahisa va aconseguir la concessió per a l’aprofitament d’aigua i els drets d’utilització d’una presa, d’uns canals i d’altres obres preexistents a la vall del riu Ter, al Ripollès. I, a partir d’aquella concessió, va bastir la primera instal·lació hidroelèctrica de la companyia per fer arribar energia elèctrica cap a la factoria de Centelles.

En poc temps, es va fer evident que l’excedent de producció energètica que l’empresa tenia es podia utilitzar per donar servei a les poblacions properes, que es plantejaven la modernització de la seva il·luminació, mitjançant un sistema més net, segur i potent. I així va ser com Estabanell vàrem començar a diversificar la nostra activitat cap a la generació d’energia d’origen renovable i, de retruc, cap a la distribució d’electricitat.

Els municipis propers a l’activitat d’Estabanell, i els seus ciutadans, van anar incorporant a la seva vida el “corrent” , que fou clau per millorar la qualitat de vida de les persones i impulsar l’activitat econòmica de la zona.

 

2009, 2015:
Noves oportunitats

L’any 2009, deixàvem el tèxtil enrere, mentre es posava fi al procés de liberalització del sector energètic. El nostre esperit emprenedor ens va portar, doncs, a la posada en marxa de la nostra empresa de comercialització d’energia, Estabanell Energia, alhora que consolidàvem la nostra activitat regulada de distribució d’electricitat sota la marca Estabanell Distribució.

La nostra trasformació seguia endavant, fidels als nostres valors i a la nostra manera de fer i de ser, conscients de que tot allò que havíem impulsat, impulsàvem i impulsaríem havia de respondre a la nostra missió.

Així va ser com, l’any 2015, vàrem posar en marxa la nostra empresa de telecomunicacions, sota la marca emagina. I com va passar l’any 1910 amb el “corrent”, vàrem ser el primer servei de fibra òptica en la majoria de municipis en els que vàrem començar a comercialitzar. Amb el que, aquesta decisió, va suposar per millorar la connectivitat i les connexions de llars i empreses que, fins llavors, encara no podien gaudir d’aquesta tecnologia.

2020,
Impuls a la Generació responsable

L’any va començar amb la posada en marxa de la nostra empresa de Generació, que va néixer com a conseqüència del nostre ferm compromís amb la transició energètica, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el respecte pel nostre entorn natural.

Perquè, com es desprenen d’aquestes línies, això de la generació d’energia d’origen 100% renovable no és quelcom que ens hagi vingut de nou. Perquè, com es desprenen d’aquestes línies, ja al 1910 sabíem que volia dir generar benestar, que volia dir generar responsablement.

 

 

 

 

Segueix-nos a les xarxes: