Valors comuns, ètica compartida

El Codi Ètic i de Conducta, accessible a tothom

La transparència, el respecte a les persones i al medi ambient, i la Tolerància Zero als actes il·lícits o delictius, són els principis bàsics de la nostra manera de ser a Estabanell.

Així resumim la nostra manera de ser i de fer:

  • Transparència, en la difusió de la informació, tant interna com externa, assegurant-ne la veracitat i exactitud.
  • Competència lleial,  amb la resta d’agents del mercat, impulsant la lliure competència i el respecte als clients i consumidors.
  • Creació de valor i creixement sostenible, amb respecte absolut al medi ambient i per l’entorn natural i social.
  • Innovació, com a aposta constant.
  • Compromís social, proactiu i eficient.
  • Bona fe i ètica professional, en les relacions comercials.
  • Integritat i honestedat, en els nostres compromisos
  • Tolerància Zero, davant els actes il·lícits o delictius, respectant sempre la legalitat.
  • Respecte als Drets Humans  i a les Llibertats Públiques

Si vols saber més sobre el nostre codi ètic, només cal que facis clic aquí.

Segueix-nos a les xarxes: