Humanitzem la generació d’energia, per lluitar contra el canvi climàtic

Som Estabanell i apostem per
la transició energètica: generem energia 100% d’origen renovable

Les energies d’origen renovable són aquelles que consumeixen recursos inesgotables, com la radiació solar o el vent, i que per tant no comprometen la qualitat de vida de les generacions futures. A més a més, lluiten directament, contra el canvi climàtic. doncs el seu ús, redueix enormement les emissions de CO2 i d’altres gasos, que contribueixen al perillós escalfament global i posen en risc la salut de les persones.

Per això, a Estabanell sempre hem apostat per generar energia elèctrica d’origen 100% renovable, energia que anomenem de ‘collita pròpia’ i amb la que innovar en tecnologia per a oferir-la, directament, als nostres clients i usuaris.

Des de Generació, gestionem les 6 centrals hidràuliques que Estabanell té al riu Ter. Algunes d’aquestes centrals, com de la de Cal Mariner, situada a Sant Pau de Segúries, són centenàries i segueixen funcionant a ple rendiment i produint energia renovable, com des del primer dia. Aquests salts hidràulics produeixen part del total d’energia que consumeixen llars i empreses del nostre entorn, però encara no tota! Pels propers anys, tenim clar l’objectiu: incrementar la nostra cartera de centrals. Per a fer-ho possible, ens hem centrat en l’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica.

En l’àmbit de l’energia solar fotovoltaica, promovem parcs de petita i mitjana escala sobre terrenys rústics, en els que ubicar les plaques amb el menor impacte possible i la major integració paisatgística. És per això què, a més a més de promoure parcs fotovoltaics també volem provar solucions capaces de combinar la instal·lació dels  panells fotovoltaics amb la pràctica de l’agricultura. És a dir, un model que permeti generar energia a través de plaques fotovoltaiques però que, al mateix temps, permeti el conreu d’aliments entre files de plaques o sota d’elles mateixes Un model en proves que, a dia d’avui, anomenem Agrivoltaica.

 


Quin és el nostre model?
El que respecta l’entorn natural

Impulsem la transició energètica cap a la generació d’energia elèctrica de manera sostenible mitjançant plantes d’energia renovable de petita i mitjana escala, integrades en el territori i el més a prop possible dels punts de consum.

Aquest model de treball, ens permet generar energia elèctrica local, propera, amb poc impacte ambiental, promovent instal·lacions que fugen de la contaminació visual i acústica i que vetllen pels interessos dels treballadors i treballadores de la terra (agricultura, pagesia…).

 

Invertim en el futur,
Invertim en l’àmbit local

El nostre compromís amb l’energia renovable local i de petita i mitjana escala rau en que:

  • Volem contribuir a avançar cap a un model energètic descentralitzat, en què les plantes de generació d’energia siguin moltes, petites i mitjanes, distribuïdes pel territori i propietat de molts actors.
  • Creiem en un model energètic descarbonitzat, on la generació d’energia elèctrica es dugui a terme mitjançant tecnologies respectuoses amb el medi ambient, capaces de donar una resposta sostenible a les necessitats creixents de la societat.
  • Volem garantir l’origen de l’electricitat que consumeixen els nostres clients. Per això hem decidit generar-la nosaltres mateixos.

 

Potenciem la generació
de renovables

A Estabanell, oferim la possibilitat de representar a altres plantes de generació, amb característiques similars a les que impulsem, en la venda de la seva energia al mercat elèctric, per tal de contribuir a donar entrada al màxim volum d’energia renovable.