L’assecadora

L’assecadora:

 • L’assecadora és un electrodomèstic que consumeix molta energia ja que la potència de les resistències treballa entorn dels 3.000 W i el temps normal d’un programa d’assecat és de 60 minuts. Per tant, per evitar problemes de potència, cal tenir en compte quins aparells funcionen simultàniament amb l’assecadora.
 • Hi ha dues tipologies d’assecadores segons el tipus d’assecat:
  • D’evacuació o extracció: disposen d’un conducte que extreu la humitat cap a l’exterior (ineficient).
  • De condensació: recullen la humitat en una safata que després cal buidar (eficient).
 • El control del procés d’assecat pot ser:
  • Per sensor d’humitat: sistema intel·ligent que atura el procés a la humitat desitjada per l’usuari (eficient).
  • Per temporitzador: el procés s’atura quan s’acaba el temps previst pel programa (ineficient).
 • Actualment, hi ha assecadores de més baix consum: les de tecnologia de bomba de calor, la versió a gas de l’assecadora, i les que inclouen cicles amb refredament progressiu, que permeten acabar d’assecar la roba amb la calor residual de l’assecadora.
 • L’etiquetatge energètic de les assecadores informa sobre: el consum energètic, la capacitat de càrrega, la tipologia (extracció o condensació) i el nivell de soroll d’aquests electrodomèstics.
Recomanacions per estalviar electricitat
 • Si es disposa de prou espai, l’escalfor del sol és sempre el millor sistema d’assecat.
 • Abans de fer servir l’assecadora, cal centrifugar la roba rentada per tal d’extreure’n el màxim volum d’aigua possible. Així, el programa d’assecat no és tan llarg i es redueix el consum energètic.
 • S’ha d’aprofitar al màxim la capacitat de l’assecadora i procurar que treballi sempre a càrrega completa.
 • No s’ha d’assecar la roba de cotó i la roba de més pes en les mateixes càrregues que la roba lleugera.
 • S’ha de netejar periòdicament el filtre de l’assecadora i vigilar que l’orifici de ventilació no estigui obstruït.