La rentadora

  • La rentadora és un electrodomèstic amb una potència elèctrica important (normalment, d’uns 2.000 W). Tenint en compte que a la majoria de llars se solen contractar potències de 3.300-4.400 W, quan es faci servir la rentadora amb un programa d’aigua calenta s’ha de tenir la precaució de no utilitzar gaires electrodomèstics alhora per tal que l’Interruptor de Control de Potència no salti.
  • Les rentadores bitèrmiques (amb dues entrades d’aigua, una per a l’aigua calenta i l’altra per a la freda) permeten estalviar energia ja que, quan entra aigua calenta sanitària a la rentadora, les resistències han de treballar menys i es redueix el temps d’escalfament de l’aigua. Cal dir, però, que la compra d’aquest tipus de rentadora no és adient quan es disposa d’un sistema elèctric d’aigua calenta sanitària.
  • L’etiquetatge energètic de les rentadores dóna informació sobre: els nivells d’eficiència de la rentada; l’eficàcia del centrifugat i l’assecat per separat (en el cas dels equips combi); el consum d’aigua; el soroll (tant en el centrifugat com en la rentada); la velocitat del centrifugat (si és elevada proporciona un assecat més ràpid però alhora consumeix més energia), i el consum d’energia per cicle.
Recomanacions per estalviar electricitat
  • Sempre que es pugui, cal rentar en fred. La rentadora, després del frigorífic i/o congelador és l’electrodomèstic que més energia consumeix. El 90 % de l’energia que fa servir la rentadora és per escalfar l’aigua; és a dir, amb un programa a 90 ºC es consumeix 4 vegades més energia que amb un programa a 40 ºC.
  • S’ha d’aprofitar al màxim la capacitat de la rentadora i procurar que treballi sempre a càrrega completa. De tota manera, hi ha rentadores amb programes de mitja càrrega, que redueixen el consum de forma significativa.
  • S’ha de netejar el filtre de la rentadora regularment: funcionarà millor i estalviarà energia.
  • Es pot aprofitar l’escalfor que proporcionen els raigs del sol per assecar la roba. A més a més, centrifugant es gasta molta menys electricitat per assecar la roba que si es fa servir l’assecadora.