El frigorífic i el congelador

 • Tot i que la potència del frigorífic i/o congelador no és gaire important (prop dels 200 W), el fet que funcioni ininterrompudament les 24 hores del dia fa que sigui l’electrodomèstic que més consumeix a la llar.
 • El consum del frigorífic i/o congelador depèn del lloc on s’ubiqui. S’ha d’afavorir la circulació d’aire per la part posterior de l’equip i allunyar-lo dels focus de calor o de la radiació solar directa. La part posterior del frigorífic i/o congelador ha d’estar neta i ventilada; en condicions no òptimes d’ubicació, aquests aparells poden consumir fins a un 15 % més.
 • El gel és aïllant i, per tant, dificulta el refredament a l’interior dels aparells. Per això s’han estès els models no-frost o sense gebre, que disposen d’una circulació contínua d’aire a l’interior que evita la formació de gel sobre les parets dels compartiments.
 • L’etiquetatge energètic d’un aparell de refrigeració d’aliments depèn de diferents paràmetres. Els principals són la tipologia i el volum de cada compartiment. Des de final de 2011 és obligatori l’ús de la nova etiqueta, que inclou dues noves classes d’eficiència més enllà de la classe A:
  • La A+: amb un consum inferior al 42 % del consum mitjà d’un aparell equivalent.
  • La A++: amb un consum inferior al 30 % del consum mitjà d’un aparell equivalent.
Recomanacions per estalviar electricitat
 • Si s’obre o es tanca la porta del congelador o frigorífic massa sovint, o roman oberta massa estona, hi haurà pèrdues de fred que faran incrementar el consum energètic.
 • Els aliments s’han de deixar refredar a temperatura ambient abans de posar-los al frigorífic. Quan es vulgui descongelar un aliment per consumir-lo el dia següent, si es descongela dins la nevera en lloc de l’exterior, es tindran guanys gratuïts de fred.
 • La temperatura del frigorífic s’ha de mantenir entre els 4 ºC i 5 ºC; en el cas del congelador, no convé reduir la temperatura per sota dels -18 ºC. Per cada grau més de fred, el consum augmenta un 6 %.
 • Si es forma gel dins del congelador s’haurà de descongelar abans que el gruix de la capa superi els 3 mil·límetres. D’aquesta manera, l’estalvi pot arribar al 30 %.