El forn

  • Hi ha dos tipus de forn: de gas i elèctrics. Tot i que els de gas són molt més eficients, els elèctrics són molt més freqüents.
  • Per la potència que té el forn, podria ser un dels majors consumidors d’energia (com tots els aparells que generen calor a partir d’electricitat) però l’ús generalment ocasional fa que no ho sigui.
  • L’etiquetatge energètic dels forns elèctrics només recull el seu consum unitari i la tipologia segons el volum útil del forn: gran, mitjà i petit.
Recomanacions per estalviar electricitat
  • Quan es compra un forn elèctric, s’ha de procurar que sigui de la classe més eficient i del volum mínim que es necessiti a la llar. Els forns de convecció afavoreixen la distribució uniforme de la calor i, per tant, escurcen el temps de cocció i gasten menys energia.
  • No s’ha d’obrir el forn innecessàriament; cada vegada que s’obre, es perd com a mínim el 20 % de l’energia acumulada al seu interior.
  • Cal aprofitar al màxim la capacitat del forn cuinant simultàniament el major nombre d’aliments.
  • Per a coccions superiors a una hora, no cal preescalfar el forn i es pot apagar poc abans de finalitzar la cocció, ja que la calor residual és suficient per acabar el procés.