POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Aquesta Política de Privacitat s’aplica al procés de registre a la nostra app. En el cas que no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades d’acord amb les finalitats informades a continuació, no continuï amb el procés de registre.

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Estabanell y Impulsa, S.A.U. (“Estabanell”)
A-62422720
Carrer Rec, 26-28, Granollers – 08401
Telèfon: 900 250 260

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

2. Com recopilem i amb quines finalitats utilitzarem les teves dades?

Les dades que tractem són les que obtenim del formulari d’alta a la nostra app, del teu perfil social i de les dades generades per l’ús de la xarxa social amb la qual et registres a la nostra App, en el cas que així ho hagis autoritzat.

En cas de que et registris a través del social login, únicament accedirem a les dades personals respecte de les que hagis prestat el teu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti.

Les categories de dades que obtenim són dades identificatives i correu electrònic, i, en el cas del social login, dades del teu perfil social que hagis decidit compartir, per exemple, altres dades de contacte, imatges, entre d’altres, i les generades per l’ús de la xarxa social.

Aquestes dades les tractarem per gestionar el procés de registre en la nostra app.

Si durant el procés de recàrrega existís alguna incidència, tractarem la teva geolocalització i utilitzarem el teu telèfon mòbil per poder contactar-te.

La base jurídica per al tractament de les teves dades a la nostra app és el teu consentiment.

3. Quan de temps conservarem les dades?

Les dades recollides seran tractades única i exclusivament el temps necessari per complir amb les finalitats informades i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

4. A quins destinataris cedirem les teves dades?

No es cediran les dades, excepte per obligació legal.

5. Coneix els teus drets en relació a les dades que ens has facilitat:

Qualsevol persona té dret a conèixer si Estabanell està tractant o té dades personals seves. No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic que et facilitem en aquest apartat si vols exercir aquest dret.

Tens dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes així com a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre d’altres motius, consideris que ja no són necessàries per la finalitat per la que van ser recollides.

En alguns casos podràs oposar-te al tractament de les teves dades, així com a sol·licitar-nos la limitació del tractament, en aquests casos Estabanell només els conservarà pel tractament necessari, com la resolució de queixes i reclamacions. En determinades circumstancies podràs sol·licitar-nos la portabilitat de les teves dades, i en aquest cas les transmetrem directament a qui ens sol·licitis.

Pots exercir aquests drets a l’adreça de correu electrònic lopd@estabanell.cat. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una còpia del document oficial que acrediti  la identitat del titular de les dades, indicant-nos quin dret vols exercir en relació a les teves dades. Si ho prefereixes pots enviar-nos la teva sol·licitud, juntament amb una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades, per correu ordinari a la nostra adreça del Carrer Rec, núm. 28, 08401, Granollers, Barcelona. Per favor, no oblidis indicar que és un tema relacionat amb la protecció de dades.

Si no responem satisfactòriament a la teva sol·licitud, pots presentar la reclamació que consideris oportuna davant de la Agencia Española de Protección de Datos, que és l’autoritat encarregada de vetllar pel compliment dels teus drets en aquesta matèria, al Carrer Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid o al seu lloc web: www.aepd.es

Síguenos en las redes: