cat | cast

Els orígens d’Estabanell Energia

En els primers anys del segle xx, Francesc Estabanell i Puntí, copropietari de l'empresa tèxtil Estabanell y Pahisa, va enviar un dels seus fills, Francesc Estabanell i Fontserè, a Suïssa i al nord d'Itàlia perquè esbrinés què era i com funcionava allò que en deien «la corrent». Aquest viatge i la visió de futur del patriarca Estabanell van posar les bases del que 100 anys després es va convertir en una de les companyies elèctriques privades més importants de l'Estat espanyol: Estabanell Energia. Perquè va ser aleshores que va decidir substituir per electricitat la força de vapor que es feia servir a la fàbrica de filats i teixits de cotó que la família regentava a Centelles.

L’any 1910, Estabanell y Pahisa va aconseguir la concessió per aprofitament d'aigua i els drets d'utilització d'una presa, d’uns canals i d’altres obres preexistents a la vall del riu Ter, al Ripollès, i va bastir la primera instal·lació hidroelèctrica de la companyia per transportar energia elèctrica cap a la factoria de Centelles. De seguida es va fer evident que l’excedent de producció energètica que l’empresa tenia es podia utilitzar per abastar les poblacions properes, que es plantejaven la modernització de la seva il·luminació mitjançant un sistema més net, segur i potent. I així va començar la nova orientació d’Estabanell y Pahísa ver la indústria de generació i distribució d’electricitat.

A dia d'avui, el 98 % del sector energètic es troba en mans de quatre grans grups, però Estabanell Energia ha impulsat des de sempre la diversificació del mapa elèctric estatal per evitar els monopolis i garantir la veu de les petites distribuïdores elèctriques. Per això el 1970 va ser una de les promotores principals de l'Associació d'Empreses Elèctriques (ASEME), de la qual n’ocupa la vicepresidència, i del seu equivalent internacional: el Groupement Européen des Entrepises et Organismes de Distribution d'Energie (GEODE), que permet negociar amb la Companyia Operadora del Mercat de l'Electricitat a Brussel·les. Totes dues participacions són la plasmació d'una determinada filosofia empresarial redistributiva i suposen un impuls per a la innovació tecnològica.

Avui en dia, la companyia distribueix uns 380 milions de kW a l'any a través d'una xarxa elèctrica pròpia de més de 1.500 quilòmetres, amb les estacions distribuïdores i transformadores corresponents. És l'única empresa elèctrica del seu segment a l’Estat que compta amb dues subestacions receptores de 200.000 V, la de Centelles (Banyeres) i la de les Franqueses del Vallès (Margens). Amb més de 56.000 punts de subministrament, tant domèstics com comercials i industrials, la companyia dóna avui servei a un total de 27 municipis de les comarques d'Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental.

La qualitat és un dels punts forts d’Estabanell Energia. A la dimensió justa de l’empresa, perfectament concebuda per al servei de proximitat que ofereix, amb un equip humà molt ben preparat i una política sistemàtica d’inversió en tecnologia, s’hi suma la remodelació del Centre d'Operacions de la Xarxa (COX), un gestor global que integra els processos informàtics més avançats per tal de poder operar a distància i en el menor temps possible davant de qualsevol incidència. El COX farà possible avançar cap al model de les xarxes intel·ligents (smart grid), un futur immediat que modificarà l'actual sistema elèctric i la relació amb l'usuari final.

A més a més, Estabanell Energia ha diversificat les seves inversions amb la creació d’una companyia d’energies renovables a Xile i amb l’objectiu de participar en aquest sector també a altres països d'Amèrica Llatina, una aposta estratègica i ètica que Estabanell Energia considera un compromís empresarial irrenunciable. Per aquest motiu, dóna suport a diversos programes de recerca i de reducció d'impacte ambiental en la generació, el subministrament i l’aprofitament de l’energia elèctrica, dins dels quals destaquen les activitats relacionades amb la promoció de vehicles elèctrics no contaminants.
Origens Estabanell Energia Inicis Estabanell Energia
Estabanell