cat | cast

Protecció de dades de caràcter personal

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades  personals?
 2. ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. (en endavant, “Estabanell Distribució”) – NIF A61121752
  Carrer  Rec, 28, 08401, Granollers, Barcelona
  tel. 938609100
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

 3. Amb quina finalitat tractarem les seves dades?
 4. Estabanell Distribució podrà tractar les seves dades personals per:
  · Gestionar i tramitar les sol·licituds relacionades amb les instal·lacions de producció i distribució d’energia elèctrica.
  · Gestionar el punt o punts de subministra i  el contracte d’accés de tercers a la xarxa associats als mateixos, i dels que és titular.
  · El compliment de les obligacions legals d’informació.

 5.  Quina és la  legitimació per el tractament de les seves dades?
 6. La base jurídica per el tractament de les seves dades es la relació contractual que el  vincula amb Estabanell Distribució, i  a manca d’aquesta,  el interès legítim que té  Estabanell Distribució en atendre la seva  sol·licitud.

 7. Quant de temps  conservarem les seves dades?
 8. Les seves dades es  conservaran durant la vigència del seu  contracte d’accés de tercer a la xarxa i el termini necessari per complir amb les obligacions legals de custòdia de la informació.
  No obstant, les dades es podran mantenir bloquejades  durant el temps que sigui exigit per la normativa aplicable i només es podran desbloquejar per l’exercici o la defensa davant accions administratives o judicials.

 9. A quins  destinataris es comunicaran les seves dades?
 10. No cedirem  les seves dades personals a cap tercer aliè a Estabanell Distribució,  excepte per atendre els  requeriments d’Administracions, Autoritats i Organisme Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi  la llei.

 11. Quins són els seus drets en relació amb les  dades que ens ha  facilitat?
 12. Qualsevol persona té dret a conèixer si Estabanell Distribució està tractant  o té  dades personals que li concerneixen. No dubti en posar-se  en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu que li facilitem en aquest apartat si vol exercir aquest dret.
  Té dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que sigui inexactes, així com a sol·licitar-nos la seva supressió quant, entre d’altres motius,  consideri  que ja  no són necessàries per a la finalitat per les que van ser recollides. 
  En alguns casos podrà oposar-se  al tractament de les seves dades, a sol·licitar-nos la limitació del seu tractament, així  com a sol·licitar-nos la portabilitat de les seves dades, en aquest cas les transmetrem directament al Responsable de Tractament que ens indiqui.
  Pot exercir aquests drets a l’adreça de correu  electrònic lopd@estabanell.cat. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una còpia del seu DNI o equivalent, indicant-nos què necessita en relació amb les seves dades. Si ho prefereix pot  enviar-nos la seva sol·licitud, també juntament amb  una còpia del DNI o equivalent por correu ordinari a la nostra adreça postal, c. Rec, nº28, 08401, Granollers, Barcelona. Per favor, no oblidi  indicar que es un tema relacionat amb a protecció de dades. 

  Si no responem  satisfactòriament a la seva  sol·licitud, pot presentar la reclamació que consideri oportuna davant l’Agencia  Española de Protección de Dades, que és la autoritat  encarregada de vetllar pel  compliment dels seus drets en aquesta matèria, al Carrer Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid o en la seva  web: www.agpd.es.

  PLEC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I TREBALLS RELACIONATS AMB ELS EQUIPS DE MESURA

  Data límit presentació ofertes: 10 de desembre 2019 fins les 12:00
  Correu electròniccomandes@estabanell.cat
  D’altres documents relacionats: CODI ÈTIC

Informa’t del teu punt de subministrament

Estabanell

Hola!
Estem treballant en el nou portal, que t’ha de donar accés a tota la informació que requereix el punt 5.3.2. de la “Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica”.
Mentrestant, si vols informació sobre:

 • Energia consumida o exportada en un període de temps.
 • Potències mensuals màximes consumides o exportades en un període de temps.
 • La potència instantània.
 • La reconnexió de l’ICP, de l’Interruptor de Control de Potència intern del comptador.
Així doncs, mentre automatitzem aquests processos, pots contactar amb nosaltres tot complimentant la següent sol·licitud d’informació:
Energia consumida i/o exportada en un període de temps:
Potències mensuals màximes consumides o exportades en un període de temps:
T’agradaria poder consultar la teva potència instantània?
T’agradaria poder rearmar l’ICP intern del teu comptador?

Informació bàsica sobre protecció de dades:


Responsable del tractament de les teves dades: ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A
Finalitat del tractament: Obtenir la informació requirida en el formulari.
Coneix els teus drets: Pots accedir, rectificar, suprimir i retirar el teu consentiment en qualsevol moment, així com exercir altres drets tal com s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades aquí.

Els nostres equips et faran arribar la informació, en format digital, a través del correu electrònic que ens hagis facilitat.


Estabanell