cat | cast

Estabanell Energia és conscient que lliura un servei bàsic en la societat actual; el nostre compromís amb els nostres clients és, fonamentalment, garantir un subministrament elèctric estable i sense interrupcions i aconsellar-los amb honestedat, professionalitat i rapidesa. Això s’aconsegueix amb inversions permanents, investigant i desenvolupant nous horitzons, i amb un personal en formació constant al servei dels seus veïns.

Estabanell