Canal client

Pot adreçar-nos els seus comentaris, dubtes, crítiques i tot el que li pugui resultar d’interès com a client, mitjançant aquest formulari:

El seu nom:
El seu DNI:
Empresa:
Adreça:
Població:
Telèfon:
El seu correu electrònic:
Referència contracte d’electricitat o CUPS:
Tipus de consulta:
Assumpte:
Accepto la política de privacitat

AVÍS: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, li informem que les seves dades seran incloses als nostres fitxers amb la finalitat de respondre el seu missatge. Si ho desitja pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a Estabanell y Pahisa Energia al c/ Rec, 26-28 de Granollers 08401, o bé escrivint a l’adreça de correu electrònic lopd@estabanell.cat adjuntant una còpia del seu DNI.